Monday, 17 March 2014

Att Resa Rätt Är Stort...

My friend Malin Henriksson is a doktorn now and I made the cover illustration for her book Att resa rätt är stort, att resa fritt är större.  Published by Linköpings University, 2014.

No comments: